כאן 7.10.360: פרויקט הנצחה דיגיטלי לאירועי שבעה באוקטובר